O nás

Vznik firmy

Firmu založil Jan Kácha jako OSVČ v roce 1996 s původním zaměřením na pěstování vánočních stromků. Začátky byly charakterizovány systémem pokus-omyl bez dostupných informací či zkušeností. Významným mezníkem bylo členství v Sdružení pěstitelů vánočních stromků v roce 1998, což umožnilo sdílení zkušeností s domácími i zahraničními kolegy a významné zlepšení pěstebních postupů.

Rozvoj a specializace

Postupem času firma reagovala na poptávku zákazníků po živých stromech určených pro výsadby, což vedlo k revoluci v jejím podnikání díky zavádění inovativních technik, jako je vyrývání stromů s kořenovým balem. Tato změna směřování zajistila výrazné zvýšení produkce a konkurenceschopnost firmy dokonce i na evropském trhu.

Právní a organizační změny

V roce 2014 došlo k přeměně na společnost s ručením omezeným pod názvem Zahradnické centrum Chýně, s.r.o., s cílem rozšířit sortiment a zapojit mladší generace rodiny do podnikání. V průběhu času firma zjistila, že její předchozí specializace na pěstování vzrostlých stromů dosáhla takové úrovně úspěchu a rentability, že se rozhodla znovu se plně věnovat svému původnímu zaměření. V důsledku tohoto poznání firma nyní směřuje veškeré své úsilí a investice k dalšímu rozvoji a zdokonalování procesů v oblasti pěstování vzrostlých jehličnanů určených pro výsadby do zahrad a parků. Tento strategický krok vedl ke změnám ve firmě včetně jejího názvu na Okrasná školka Chýně, s.r.o., Současná firma vychází z bohatých zkušeností zakladatele, který stále ve firmě aktivně působí, a je zaměřena na poskytování kvalitních služeb v této specifické oblasti s využitím nejmodernějšího know-how.

Současná nabídka a služby

Jsme firmou s téměř třicetiletou historií, specializující se na pěstování vzrostlých jehličnanů výšky 1 až 9 metrů, určených pro výsadby do zahrad a parků. Nabízíme maloobchodní i velkoobchodní prodej s možností výběru stromů přímo na plantáži, a připravujeme i elektronický prodej. Zákazníkům je k dispozici služba vlastních i smluvních zahradníků pro sázení stromů včetně roční záruky na ujmutí.

Zajištění kvality

Naše stromy jsou celoročně pod stálou péčí, zahrnující úpravy pro zajištění požadovaného a hustého tvaru, obrývání pro zahuštění kořenového systému, chemické analýzy pro optimální hnojení atd. Vše pod kontrolou Státní rostlinolékařské správy s vydáváním rostlinolékařských pasů, což zaručuje a potvrzuje vysokou kvalitu našich produktů.

Mechanizace a inovace v pěstování

Díky široké škále mechanizace můžeme efektivně zajišťovat všechny procesy od přípravy půdy, výsadby až po pravidelnou péči o stromy. Naše technologie a postupy zahrnují nejen tradiční metody, ale také nejnovější inovace v oblasti zahradnictví, které umožňují optimalizaci růstu a zdraví stromů. Využíváme pokročilé vyrývací stroje, jako je Pazzaglia, které minimalizují stres pro rostliny během přesazování a zvyšují šance na úspěšné ujmutí v novém prostředí. Naše metody obrývání a tvarování stromů jsou pečlivě plánovány a prováděny tak, aby podporovaly zdravý růst, zajišťovaly atraktivní vzhled a přispívaly k celkové strukturní integritě rostlin.

Udržitelnost a péče o životní prostředí

Při všech našich činnostech klademe důraz na udržitelnost a šetrné zacházení s životním prostředím. Používáme metody, které zlepšují strukturu půdy a podporují biodiverzitu, zároveň minimalizujeme použití chemických přípravků tím, že upřednostňujeme organická hnojiva a biologickou ochranu proti škůdcům. Nejenže dosahujeme uhlíkové „neutrality“, ale dokonce spotřebováváme více CO2, než produkuje, což nás řadí do skupiny "uhlíkově negativní" firem.

Závazek k zákazníkům a kvalitě

Naším hlavním cílem je poskytovat zákazníkům nejen stromy nejvyšší kvality, ale také odborné poradenství a služby. Věříme, že úspěch našeho podnikání spočívá v dlouhodobé spokojenosti našich zákazníků, proto se snažíme být vždy k dispozici pro jakoukoli podporu nebo radu, kterou mohou potřebovat při výběru a péči o jejich nové stromy.

Budoucí směřování

S téměř třiceti lety zkušeností a neustálým zdokonalováním našich metod jsme odhodláni pokračovat v inovacích a rozšiřování našich služeb. Plánujeme další rozvoj naší školky a zavádění nových druhů stromů, které budou odpovídat nejnovějším trendům v zahradní architektuře a zároveň budou v souladu s ekologickými principy a udržitelným rozvojem. Díky našemu závazku k výjimečnosti ve všem, co děláme, se těšíme na budoucnost, kdy budeme nadále poskytovat našim zákazníkům stromy, které budou zdrojem radosti, obohatí jejich zahrady a veřejné prostory po mnoho let.