Sázíme, pěstujeme, pečujeme

Naše Okrasná školka Chýně, s.r.o. se specializuje na pěstování jehličnanů od mladých sazenic až po vzrostlé stromy, které jsou připravené k výsadbě do zahrad, parků i volné krajiny. Každý strom v naší školce dostává individuální péči a pozornost, což zajišťuje jeho zdravý růst a vývoj.

Sázení
Stáří sazenic, které vysazujeme, obvykle začíná na třech letech. V tomto věku mají sazenice již dostatečně vyvinutý kořenový systém, což je zásadní pro úspěšné ujmutí v půdě. Sazenice nakupujeme od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů, kteří používají kvalitní a ověřený semenný materiál. Při sázení je důležité vyhloubit dostatečně širokou a hlubokou sazební jamku, aby se předešlo poškození kořenů, vzniku vzduchových kapes nebo ponechání odhaleného kořenového krčku.

Naše péče o stromy
Během pěstování stromů klade naše školka důraz na pravidelnou péči o kořenový systém, včetně jeho obrývání, které podporuje tvorbu bohatého a rozvětveného kořenového systému. Tato péče je klíčová pro přesazení i velkých stromů. Stromy jsou chráněny proti buřeni, houbám a škůdcům. K ochraně používáme jak mechanické, tak částečně chemické prostředky, přičemž vybíráme ty, které jsou certifikovány jako ekologicky šetrné a nezávadné. Dále pracujeme s terminály, aby byly stromy rovné, správně rozvinuté a splňovaly školkařskou normu.

Bez lásky a nadšení to nejde
Proces pěstování stromů v naší lesní školce je komplexní a zahrnuje mnoho kroků, od pečlivého výběru sazenic po neustálou péči o zdraví a vzhled stromů.
Jedná se nejen o technicky náročný proces, ale vystihuje i náš hluboký vztah k přírodě. Pěstování stromů považujeme za hobby, které nemá každý, a právě proto bereme svoji práci velmi vážně. Naše odměna spočívá v pohledu na krásné vzrostlé stromy, které nejenže prosperují na naší plantáži, ale zejména po přesazení přinášejí radost a užitek našim zákazníkům. Každý strom, který opustí naší školku, je připraven k výsadbě a schopen prosperovat v novém prostředí za podmínky standardní půdy a její  vlhkosti a povýsadbové péče. Díky našemu přístupu můžeme zaručit, že vzrostlé stromy od nás jsou nejen zdravé, ale i esteticky přitažlivé.